неделя, 14 юли 2013 г.

Някога в едно царство...      Някога в едно царство живеели всички велики царе на света. Те не можели да съжителстват заедно, но и не можели да се разделят. Непрекъснато се карали и водели войни помежду си. Всеки от тях искал да бъде господаря, да нарежда на другите какво да правят и да изпълняват само неговите заповеди.
Но не можело да се случи това защото всеки казвал – „тук аз съм царят”!
И така си минавали дните и всеки се надявал да се случи чудо. Непрекъсното се оплаквали от съдбата си и роптаели по адрес на Бога! Обвинявали го и смятали, че той трябва да им помогне, защото според тях негова била вината за техния живот.
Един ден рано сутринта, когато всички се разхождали в градината на царството се чул глас от небето:
      – Кой иска да говори с мен?
В този момент всички се изплашили и замръзнали на местата си. Отново се чул същия глас:
      - Кой ме повика? Ето тук съм при вас!
Настъпила пълна тишина, всичко спряло да се движи   растения, животни, даже полъха на вятъра не се усещал, сякаш живота за всички свършил точно сега.
Тогава се показал един шут, пристъпил няколко крачки напред и гордо
с треперещи ръце посочил себе си и казал :
-         Аз те повиках Господин Бог и искам да зная кога в това царство ще
има ред!
-         Какво означава ред, според теб? – попитал Бог.
-         За мен означава всеки да прави това което е редно!
-         Чудесно – отговорил Бог – значи всичко е наред, аз виждам точно това!
-         Невъзможно, тук има само проблеми и вие Господине, можете да
сложите край на това!
-         Добре – съгласил се Бог – какво според теб трябва да направя?
Шутът започнал да говори уверено:
-         Първо – да имаме само един цар! Второ - с ваша помощ да бъде най-
добрия! Трето – всички да бъдат доволни и щастливи от живота си в царството!
-         Това е много хубаво, но кой иска да бъде така? Само ти или всички?
Ти можеш ли да потвърдиш, че това го иска всеки един от вас и е готов да направи всичко, за да го има?
-         ДА, от името на всички заявявам, че ние искаме точно това и никога
няма да го отречем или да се откажем от думите си!
-         Прекрасно! – казал Бог и наредил:
-         От днес нататък вашият Цар ще бъде вашият Шут и всички вие сте
задължени да изпълнявате неговите заповеди и решения! Който от вас се противопостави на това, ще бъде Шут до края на живота си!
Казал Бог и замлъкнал завинаги!

автор:  Нели Пенева

Няма коментари:

Публикуване на коментар